Reklamacje i zwroty

z dnia

§ 6.
[Reklamacje]

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

    a) Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Kupujący może zgłosić jego reklamację na następujący adres lub pod następującym numerem telefonu:

     a.a) ZHIU TOBUD Roman Tomzik 46-100 Namysłów ul. Iwaszkiewicza 18 NIP: 752-100-05-03 - gdy reklamacja jest składana w formie pisemnej lub osobiście

      a.b) roman.tomzik@rt-bud.pl - gdy reklamacja jest składana w formie elektronicznej

      a.c) 669 902 509 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) - gdy reklamacja jest składana telefonicznie

2. Sprzedawca poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

3.Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu jest wyłączona.

 

 

Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług."